دندانپزشکی کودکان
دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان یکی دیگر از خدمات کلینیک دکتر کیهان قدیمی است. درمان اطفال با بهترین تجهیزات و حرفه‌ای‌ترین متخصصان انجام خواهد شد. هنگام بیماری دندان‌های کودکان اولین جایی که مراجعه می‌کنید دندانپزشکی اطفال است. به همین دلیل در این خصوص مطالب و نکات مهم را عنوان خواهیم کرد. دندانپزشکی کودکان سلامت دهان و دندان کودک […]