جراحی دندان عقل
جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل راهکاری برای دندان‌های عقل نهفته و نیمه نهفته است. در واقع آخرین دندانی که در دهان رشد می‌کند دندان عقل است و احتمال اینکه روی فک برای آن فضای لازم نباشد، کم نیست. در این مطلب در مورد جراحی و کشیدن دندان عقل، ترس‌های مراجعه کنندگان، چگونگی انجام جراحی، هزینه کشیدن دندان […]